Đóng

TiengAnhTangcuong

1. ĐỐI TƯỢNG : Học sinh các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

2. MỤC TIÊU:

  • Ôn tập và củng cố kiến thức tiếng Anh căn bản.
  • Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh.
  • Giúp sinh viên củng cố, nâng cao trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra quy định (tương   đương trình độ B1 và B2 của khung châu Âu CEFR).
  • Giúp sinh viên đạt chuẩn đầu vào liên thông tại các trường đại học trong nước và quốc tế. (tương đương trình độ B2 của khung châu Âu CEFR).

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

TRÌNH ĐỘ CEFR

HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

HỌC PHÍ

TÀI LIỆU

A1

ENG100

60

2.250.000đ  New English Files Beginner
ENG101

60

2.250.000đ 
ENG102

60

2.250.000đ 

A2

ENG200

60

2.250.000đ  New English Files Elementary
ENG201

60

2.250.000đ 
ENG202

60

2.250.000đ 

B1

ENG300

60

2.550.000đ  New English Files           Pre-Intermediate
ENG301

60

2.550.000đ 
ENG302

60

2.550.000đ 

B1+

ENG400

60

2.550.000đ  New English Files Intermediate
ENG401

60

2.550.000đ 
ENG402

60

2.550.000đ 

LUYỆN THI

VNU-EPT

84

3.600.000đ  VNU-EPT PREPARATION

B2

ENG500

60

3.250.000đ  New English Files      Upper Intermediate
ENG501

60

3.250.000đ 
ENG502

60

3.250.000đ 

LUYỆN THI

IELTS

84

4.500.000đ  IELTS ACHIEVE

4. THỜI GIAN HỌC:

  • Mỗi cấp độ sẽ được tổ chức trong 12 tuần, 15 tiết/ tuần. Mỗi tiết học là 50 phút
  • Lớp học tổ chức vào các buổi sáng hoặc chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 5 buổi/tuần

5. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường Trung cấp Công Nghệ Thông Tin Sài Gòn (SITC).

  • 311- 319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP. HCM
  • 92 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ