Đóng

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

(BUSINESS MANAGEMENT)

Mục đích đào tạo:

Chương trình được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh, quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Quản trị nhân sự, kinh doanh, quản lý bậc trung cho các công ty hoặc có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.

Cơ hội chuyển tiếp đại học, du học:

Sau khi tốt nghiệp, tiếng Anh đạt chuẩn du học (tương đương IELTS 5.5), học sinh được chuyển tiếp vào các trường đại học đối tác tại Thái Lan, Malaysia, Úc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc… để lấy bằng kỹ sư/ cử nhân do trường đại học đối tác cấp.

Saigon Information Technology College