Đóng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

(COMPUTER HARDWARE TECHNOLOGY)

Mục đích đào tạo:

Được thiết kế dành cho các em tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, thiết bị cấu thành máy tính, hình thành kỹ năng lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì và kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cơ hội nghề nghiệp:

Làm việc trong môi trường với hệ thống máy tính của các doanh nghiệp, các công ty, trường học chuyên ngành máy tính hoặc có thể khởi nghiệp làm sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng máy tính.

Cơ hội chuyển tiếp đại học, du học:

Sau khi tốt nghiệp, tiếng Anh đạt chuẩn du học (tương đương IELTS 5.5), học sinh được chuyển tiếp vào các trường đại học đối tác tại Thái Lan, Malaysia, Úc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc… để lấy bằng kỹ sư/ cử nhân do trường đại học đối tác cấp.

Saigon Information Technology College